Etusivu

LUOVASTI PIANOLLA -KIRJAN ESITTELY

Kirjojen tilaukset

Voit tilata kirjan itsellesi verkkokaupasta, sähköpostilla info@luovastipianolla.fi tai puh. 040 5675435.

Soittotekniikan, nuotinluvun ja muun musiikinteorian opetus

Sisällyksestä selviää, mitä soittotekniikkaan, nuotinlukuun ja muuhun musiikinteoriaan kuuluvia asioita kirjassa opetetaan.

2. painoksen sisällysluettelo:

Vapaan säestyksen opetus

Kirja painottuu vapaan säestyksen opetukseen. Sen avulla oppilas oppii alkeet kaikista vapaan säestyksen osa-alueista: korvakuulolta soittamisesta, sointumerkeistä soittamisesta, säestämisestä, improvisoinnista, soinnuttamisesta, transponoinnista ja joistakin helpoista musiikkityyleistä. Monia soittotekniikan, nuotinluvun ja muun musiikinteorian asioita opetetaan kirjassa vapaan säestyksen opetuksen kautta.

– Luvuissa 1 ja 2 opetellaan soittamaan kaikki laulut korvakuulolta. Lisäksi harjoitellaan yhteissoittoa monella tavalla sekä improvisointia ja transponointia.
– Luvuissa 3–7 harjoitellaan nuotinlukua. Pianokoulun erikoisuutena on se, että nuotinlukua opetettaessa kaikkien lukujen useimmilla sivuilla harjoitellaan nuotinluvun lisäksi monipuolisesti vapaan säestyksen eri osa-alueita.
– Luvuissa 3 ja 4 nuotinluvun alkeiden opettelemiseen tarkoitetut laulut opetellaan sointumerkeistä soittamalla. Luvuissa 5 ja 6 harjoitellaan soittamaan tarkasta nuottikuvasta, joka tekee pianokoulusta monipuolisemman kuin jos siinä opetettaisiin pelkkää vapaata säestystä.
– Uudistetun 2. painoksen (2019) luvuissa 1 ja 2 harjoitellaan yhdellä soinnulla soinnutettujen ja luvussa 3 kahdella soinnulla soinnutettujen laulujen säestämistä kaikkein helpoimmilla säestyskompeilla, joissa ei tarvita sointuja. Luvussa 5 opetellaan 3–7 soinnulla soinnutettuihin lauluihin vasemman käden säestystapoja ja helppoja säestyskomppeja soinnuilla. Luvussa 7 jatketaan samaa kaikkia duuri- ja mollisointuja käyttäen.
– 2. painoksen liitteeseen 1 on koottu helpot vasemman käden säestystavat, kaikkein helpoimmat säestyskompit, joissa ei tarvita edes sointuja sekä helpot säestyskompit soinnuilla. Niillä vasta vähän aikaa pianoa soittanutkin pärjää monia lauluja soittaessaan ja säestäessään.
– 2. painoksen liitteessä 2 on sovitusideoita yhteissoittoon, joista on hyötyä esim. luokanopettajille, lastentarhanopettajille, muskariopettajille ja musiikkioppilaitoksissa yhteissoittoa ohjaaville opettajille.
– 2. painoksen liitteeseen 3 on koottu pitkällä oleville oppilaillekin sopivia ohjeita improvisointiin.

Ohjelmisto

Soittotekniikan ja nuotinluvun perusasioita harjoitellaan kirjassa ohjelmistoa soittamalla. Soittotekniikan, nuotinluvun, muun musiikinteorian ja vapaan säestyksen opetus on vaikuttanut ohjelmiston valintaan ja sovituksiin.

2. painoksen (2019) ohjelmistossa on yhteensä 80 tunnettua tai vähemmän tunnettua laulua tai soittokappaletta. 58 lauluun on kirjoitettu sanat. Kappaleiden joukossa on kansansävelmiä, lastenlauluja, nuorille ja aikuisille sopivia lauluja, hengellisiä sävelmiä, joululauluja, muutamia tekijän ja hänen ystäviensä omia sävellyksiä sekä joitakin muiden säveltäjien säveltämiä hyviä lauluja.

Luovasti pianolla on monipuolinen, motivoiva ja oppijalähtöinen pianokoulu. Siinä huomioidaan oppilaan omat toiveet ja tavoitteet. Siksi lisämateriaalina on hyvä käyttää oppilaan omia toivekappaleita.

Ulkoasu

1. painoksessa oli 110 sivua. 2. painoksessa on 128 sivua, joista 24 on värillisiä. Kierrekantinen spiraalisidottu kirja pysyy hyvin auki pianon nuottitelineellä, eikä rikkoonnu helposti. Kannet on laminoitu.

Tekstit on kirjoitettu selkeästi ja musiikkitermit on selitetty. Kirjassa on useita kynällä tehtäviä nuottitehtäviä sekä 3 opettavaista nuottipeliä. Piirretyt kuvat ja valokuvat tukevat soittotekniikan, nuotinluvun ja musiikinteorian opetusta sekä kappaleiden sisältöä.

Eteneminen

Pianokoulussa soittotekniikan, nuotinluvun ja muidenkin asioiden opetuksessa edetään järjestelmällisesti eteenpäin helposta vaikeampaan siten, että uudet opittavat asiat pohjautuvat aikaisemmin opittuihin tietoihin ja taitoihin. Asiat opetetaan perusteellisesti. Oppilas voi keskittyä yhteen uuteen asiaan kerrallaan ja aina pidemmän aikaa tiettyyn asiakokonaisuuteen. Asiat esitetään selkeästi. Uusiin asioihin ja toimintoihin tutustutaan ensin kokonaisuutena ennen kuin niitä aletaan harjoitella yksityiskohtaisemmin vaihtelevien ja monipuolisten tehtävien avulla.

Luovasti pianolla on kaikenikäisille vasta-alkajille ja vähän edistyneemmille pianonsoittajille sopiva pianokoulu. Siinä on hyvä edetä järjestyksessä eteenpäin luku luvulta. Pianokoulussa voidaan edetä valikoiden silloin, kun oppilaalla on aikaisempaa osaamista tai pianokoulua käytetään lisämateriaalina toisen pianokoulun ohessa.