Tekijä

PIANOKOULUN TEKIJÄN ESITTELY

Suvi Ranttila valmistui Jyväskylän yliopistosta musiikinopettajaksi (FM) vuonna 2008 ja Metropolia AMK:sta vapaaseen säestykseen erikoistuneeksi pianonsoitonopettajaksi (musiikkipedagogi AMK) vuonna 2014. Monipuolista työkokemusta on kertynyt paljon pianonsoiton, yhteismusisoinnin ja musiikinteorian opettamisesta, soittomuskarin ohjaamisesta sekä säestämisestä ja musiikin sovittamisesta.

Metropolia AMK:n musiikkipedagogin koulutus on Suomen ainoa korkea-asteen oppilaitoksen koulutus, jossa oli mahdollista suorittaa vapaan säestyksen B-kurssi (ent. IIB) ja pätevöityä vapaan säestyksen opettajaksi. Jyväskylän yliopistolle tehty pro gradu -tutkielma, Pianolle julkaistu vapaan säestyksen oppimateriaali, toimi hyvänä alkuna oman pianokoulun laatimiselle.