Vapaa säestys

Mitä vapaa säestys on?

Pianon vapaan säestyksen opetus alkoi vuonna 1957 Sibelius-Akatemiassa. Kiinnostus vapaata säestystä kohtaan on lisääntynyt vuosi vuodelta ja mahdollisuudet sen opiskeluun ovat parantuneet huomattavasti. Vapaa säestys on hyvin monipuolinen oppiaine eikä yli 60 vuotta sitten annettu nimi vapaa säestys enää kuvaa hyvin nykyistä oppiainetta.

Luovasti pianolla -kirjan (2019) sivuilla 5 ja 6 on kerrottu tarkemmin, mitä vapaa säestys oppiaineena sisältää.

Esimerkkisivut 5-6:

Vapaa säestys on luonteva osa pianonsoiton alkeisopetusta. Lasten, nuorten ja aikuisten on helppo aloittaa pianonsoittoharrastus vapaasta säestyksestä.