Erot edellisiin painoksiin

Miten kolmas painos eroaa edellisistä painoksista?

Luovasti pianolla -kirja julkaistiin vuonna 2017 ja toinen, uudistettu ja laajennettu painos vuonna 2019. Kolmas painos julkaistiin lokakuussa 2023 kaksiosaisena laajemman aineiston vuoksi. Siinä on enemmän nuottipelejä, musiikinteorian opetusta ja joululauluja kuin aikaisemmissa painoksissa. Luovasti pianolla 1 (2023) sisältää alkeistason oppimateriaalin. Luovasti pianolla 2 (2023) sisältää perustaso 1:n oppimateriaalin. Kolmannen painoksen kirjat sopivat aikaisempaa paremmin osaamisperusteiseen opetukseen.

Kaikki Luovasti pianolla -kirjat toimivat hyvin pianonsoittoa opetettaessa. Toiseen painokseen valitsin uutta ohjelmistoa ja kolmanteen painokseen vielä enemmän uutta ohjelmistoa. Pedaalin käytön opetusta ei ole ensimmäisessä painoksessa, mutta myöhemmissä painoksissa on. Toisessa ja kolmannessa painoksessa on parempia säestyskappaleita kuin ensimmäisessä painoksessa. 3. painoksessa taukoja sekä ylennettyjä ja alennettuja säveliä opiskellaan aikaisemmin kuin edellisissä painoksissa.

Kolmannessa painoksessa tuon aikaisempia painoksia selkeämmin esiin sen, että kirjat sopivat pianonsoiton yksilöopetuksen lisäksi myös luokanopettajille ja muille ryhmien ohjaajille varhaiskasvatuksesta senioriryhmiin. Luovasti pianolla 1:ssä on seitsemän yhdellä soinnulla soinnutettua ja seitsemän kahdella soinnulla soinnutettua laulua, jotka voidaan säestää pianolla, 5-kielisellä kanteleella tai ukulelella. Luovasti pianolla 2:n kappaleita on mahdollista soittaa bändisoittimilla. Toisen ja kolmannen painoksen liitesivuilla on sovitusideoita yhteissoittoon ja selkeästi koottuja ohjeita improvisointiin.

Luovasti pianolla -kirjojen avulla voi oppia sointumerkeistä ja korvakuulolta soittamisen, improvisoimisen, nuotinluvun ja yhteismusisoinnin taitoja. Näistä taidoista on hyötyä esimerkiksi omia toivekappaleita opetellessa ja koulun musiikintunneilla.

Kirjojen tilaukset verkkokaupasta tai sähköpostilla info@luovastipianolla.fi.