Tekijä

Suvi Ranttila valmistui Jyväskylän yliopistosta musiikinopettajaksi (FM) vuonna 2008 ja Metropolia AMK:sta vapaaseen säestykseen erikoistuneeksi pianonsoitonopettajaksi (musiikkipedagogi AMK) vuonna 2014. Monipuolista työkokemusta on kertynyt paljon pianonsoiton, yhteismusisoinnin ja musiikinteorian opettamisesta, soittomuskarin ohjaamisesta sekä säestämisestä ja musiikin sovittamisesta.

Metropolia AMK:n musiikkipedagogin koulutus on Suomen ainoa korkea-asteen oppilaitoksen koulutus, jossa oli mahdollista suorittaa vapaan säestyksen B-kurssi (ent. IIB) ja pätevöityä vapaan säestyksen opettajaksi. Jyväskylän yliopistolle tehty pro gradu -tutkielma, Pianolle julkaistu vapaan säestyksen oppimateriaali (2008), toimi hyvänä alkuna oman pianokoulun laatimiselle.

Idea Luovasti pianolla -kirjojen laatimiseen

Musiikkikasvatuksen pro gradu -tutkielmaa tehdessä sain idean, että voisin laatia omaa vapaan säestyksen alkeisoppimateriaalia. Sellaiselle oppimateriaalille oli tarvetta minulla ja monilla muilla pianonsoitonopettajilla, koska vapaan säestyksen alkeisoppikirjaa tai alkeispianokoulua ei ollut olemassa.

Alkeisopetuksen kehittämistä

Luovasti pianolla -kirjoja tehdessäni olen ensisijaisesti halunnut kehittää vapaan säestyksen alkeisopetusta ja tehdä sitä tunnetuksi. Lisäksi olen halunnut kehittää nuotinluvun ja muun musiikinteorian opetusta osana soitonopetusta sekä soitonopetuksen yhteyttä koulun musiikinopetukseen.