Luovasti pianolla 1

Luovasti pianolla 1 on alkeista alkava, järjestelmällisesti etenevä, vapaan säestyksen opetukseen painottuva pianokoulu. Se sisältää alkeistason oppimateriaalin soittotekniikasta, nuotinluvusta ja kaikista vapaan säestyksen osa-alueista.

Kirjojen tilaukset verkkokaupasta tai sähköpostilla info@luovastipianolla.fi.

Soittotekniikan, nuotinluvun ja vapaan säestyksen opetus

Kirjan alkupuolella oppilas harjoittelee kappaleita korvakuulolta, improvisoi, opettelee soittotekniikan perusasioita ja harjoittelee yhteissoittoa. Kirjan loppupuolella oppilas oppii nuotinluvun alkeita kappaleita sointumerkeistä soittamalla. Pianokoulun erikoisuutena on se, että nuotinlukua opetettaessa useimmilla sivuilla harjoitellaan nuotinluvun lisäksi monipuolisesti vapaan säestyksen eri osa-alueita ja nuotinlukua opetellaan myös neljän nuottipelin avulla.

Kohderyhmät

Luovasti pianolla 1:llä on laaja käyttäjäkunta. Kirja sopii 
– pianonsoittoharrastusta aloittaville lapsille ja aikuisille
– kansalaisopistoissa, musiikkikouluissa, musiikkiopistoissa ja muissa oppilaitoksissa pianotunneilla käyville oppilaille
– alakoulun musiikintunneille, muskareihin, päiväkoteihin ja senioriryhmiin

Kirja sopii pianonsoiton yksilöopetuksen lisäksi pari- ja ryhmäopetukseen hyvien yhteismusisointimahdollisuuksien ja selkeän oppimateriaalin ansiosta.

– Kirjassa on 20 yhdellä tai kahdella soinnulla soinnutettua kappaletta, joita voi ryhmäopetuksessa laulaa ja joita lapset tai aikuiset voivat säestää pianolla, 5-kielisellä kanteleella tai ukulelella. Samoja kappaleita voi soittaa myös nelikätisesti pianolla.

– Neljä nuottipeliä sisältävät kaikki kirjassa opetettavat nuotinlukuasiat, Niiden avulla minkä tahansa soittimen soittaja voi opiskella nuotinluvun alkeita.

– Kirjassa on 10 improvisointikappaletta tai -tehtävää, joiden improvisointiosuuksia monta soittajaa voi soittaa yhtä aikaa tai omalla vuorollaan pianolla, ksylofonilla, kellopelillä tai jollakin muulla melodiasoittimella. Kaikki improvisointikappaleet ja -tehtävät ovat erilaisia, ja ne sopivat vähän pidemmällä oleville soittajillekin.

– Pienille lapsille oman melodian keksiminen on paljon helpompaa kuin valmiin melodian opetteleminen korvakuulolta, mallista soittamalla. Siksi improvisointia kannattaa hyödyntää enemmän päiväkodeissa ja koulun musiikintunneilla. Sillä tavalla saa kaikki lapset mukaan musisoimaan.

Ohjelmisto

Ohjelmistossa on 36 laulua, joista 35 lauluun on kirjoitettu sanat. Soittotekniikan, nuotinluvun ja vapaan säestyksen opetus on vaikuttanut ohjelmiston valintaan ja sovituksiin.

Oppilaideni esittämä kappale Mukavat harrastukset löytyy luvusta 2.

Oppilaideni esittämä kappale Huáng Hé -joella löytyy luvusta 4.

Ulkoasu

Kirjassa on 76 sivua, joista 15 on värillisiä. Piirretyt kuvat ja valokuvat tukevat soittotekniikan ja nuotinluvun opetusta sekä kappaleiden sisältöä. Kirjassa on useita kynällä tehtäviä nuottitehtäviä. Kierrekantinen spiraalisidottu kirja pysyy hyvin auki. Kannet on laminoitu.

Eteneminen

Pianokoulussa on hyvä edetä järjestyksessä eteenpäin luku luvulta. Oppilas voi keskittyä yhteen uuteen asiaan kerrallaan ja pidemmän aikaa tiettyyn asiakokonaisuuteen. Uusiin asioihin ja toimintoihin tutustutaan ensin kokonaisuutena ennen kuin niitä aletaan harjoitella yksityiskohtaisemmin vaihtelevien ja monipuolisten tehtävien avulla. Asiat esitetään selkeästi ja perusteellisesti. Soittotekniikan, nuotinluvun ja muidenkin asioiden opetuksessa edetään järjestelmällisesti helposta vaikeampaan siten, että uudet opittavat asiat pohjautuvat aikaisemmin opittuihin tietoihin ja taitoihin. Pianokoulussa edetään valikoiden silloin, kun oppilaalla on aikaisempaa osaamista tai pianokoulua käytetään lisämateriaalina toisen pianokoulun ohessa.

Osaamisperusteinen opetus

Luovasti pianolla 1 sopii loistavasti osaamisperusteiseen opetukseen kansalaisopiston ja musiikkiopiston alkeiskursseille sekä osaksi alakoulun musiikinopetusta. Jokaisen luvun ensimmäisellä sivulla kerrotaan, mitä asioita oppilas oppii lukua soittaessaan. Lukujen viimeisellä sivulla on kertaus- ja itsearviointitehtäviä.

Pianotunneilla käyvä 6-8-vuotias lapsi voi oppia kirjassa opetettavat asiat ja kappaleet kahdessa vuodessa. Alkeista aloittava aikuinen voi oppia ne vuodessa. Yksilöopetuksessa kaikki saavat edetä omaa vauhtia. Enemmän harjoittelevat oppivat nopeammin kuin vähemmän harjoittelevat. Aikaisemmin opittua asiaa ei tarvitse opetella uudestaan. Kirjan kaikkia sivuja ei tarvitse käydä läpi, jos oppilas näyttää osaavan asiat vähemmällä kappale- ja tehtävämäärällä tarpeeksi hyvin. Osaamisperusteinen opetus on kivaa, koska sellaisessa opetuksessa jokainen oppilas tulee oppimaan kaikki asiat. Ne asiat, joita oppilas ei osaa, ovat seuraavien kurssien asioita.